Galerija

Autorinė fotografo Narimanto Šerkšnio paroda „Vilniaus karilionas“ bažnyčios šventoriuje nuo liepos 11 dienos.

Parodos nuotraukų fragmentai